Cart

Lektioner

Planera dina lektioner så du hinner med att träna mellan lektionstillfällena!
Sving

Sving

Allt från Driver till wedgar. Vi anpassar tekniken till din fysiska förmåga. Har du höga ambitioner kanske vi behöver förbättra den fysiska förmågan!?

Närspel

Närspel

Flest sparade slag per träningstimme! Lär dig en enkel metod för merparten av de kortaste slagen.

Puttning

Puttning

Beroende på nivå jobbar vi med en eller flera av puttningens beståndsdelar, riktning, längd, bollrull och greenläsning.